En kort reise og et utdrag av Betel Brass sin 50 år lange historie

   Se album med bilder fra Brassens historie HER                                                        

       Ideen eller tanken bak et orkester av messinginstrumenter i pinsemenigheten Betels regi

    ble fanget av Peter Kristoffersen.  Under et opphold i Bergen i 1955/56 var Peter med i

    Bergen Kristelige Hornmusikk (senere Filadelfia Hornorkester). Tanke på et eget orkester i

    menigheten i Trondheim ble mer og mer levende og våren 1958 ble tanken drøftet med

    søndagskolebestyrer Jan Sæther, "ONKEL JAN", en dag de møttes i byen.   Etter samtalen

    skiltes de to med "onkel Jan's" ord "Ja, har du tro for saken,  Peter, så bare sett i gang"

    Peters ønske og ide ble behandlet og "godkjent" av eldsterådet i menigheten og den spede

    begynnelse til det som i dag er Betel Brass var i gang.

       Oppstarten skjedde i det små om sommeren med en aspirant, Olav Ervik, men i løpet

    av høsten kom flere til. Det kan derfor være riktig og sette 1.11.1958 som dato for

    Betel Hornorkester  stiftelsesdato,  I løpet av høsten var det omlag 15 gutter som gikk

    som aspiranter.  De første årene fungerte Peter som dirigent og utviklingen gikk fremover.

    En av de første marsjene, som forsatt spilles i orkesteret, og som ja vi tror ALLE som har

    spilt i orkesteret kjenner til, er Ung og Frelst Fra 1961 fikk orkesteret sin første "egentlige"

    dirigent, Ivar Helge Bolsø.  Ivar Helge  dirigerte bare dessverre i et år men smaken på musikals

    leder var våknet og en forespørsel gikk ut til guttene "Hvem hadde ambisjoner om å bli dirigent" 

    En meldte seg og dette ble starten på 23 år med Bjørn Aakre med taktstokken.  Foruten Peter kan

    man vel trykt si at også Bjørn har vært svært viktig for Betel Brass gjennom alle disse årene. 

     I 1965 var orkesteret blitt så virksomt og en ny ide vokste frem og denne gangen rettet spesielt

    mot de yngre og nå både gutter og jenter.  Betel Søndagskoles Hornorkester ble stiftet og både

    jenter og gutter fikk opplæring.  Året før, 1964, ble for første gang i menighetens historie, arrangert

    familiegudstjeneste på julaften i Betel.  Ideen til dette kom fra Hornorkesteret og har blitt et fast

    samling i Betel på julaften.  Betel Hornorkester og Betel Søndagsskoles Hornorkester ble drevet

    "hver for seg"  når det gjaldt økonomi frem til 1972, men det var et utstrakt samarbeid på den

    musikalske siden.  I 1972 ble de slått sammen under en paraply og felles økonomi.  Ved 25 års jubileet

    i 1983 var det det største antallet av aktive blåsere som noen gang har vært  i de 2 orkestrene.  Totalt  var det nærmere 50 medlemmer med i de to orkestrene.  Fra 1983, etter

    feiring av 25 års jubileet, skiftet vi navn til Betel  Brass og Betel JuniorBrass.

        Økonomi er også et viktig element når en skal drive korps.  Orkesteret har fra første stund drevet ut fra prinsippet om at vi ikke skulle belast menighetens økonomi med dette.

    I begynnelsen kjøpte medlemmene sine instrumenter selv.  De største ble kjøpt inn i orkesterets regi og betalt på avbetaling.  Fra 1965 ble som sagt behovet større og det ble

    innført kontingent og orkestrene, som da hadde blitt til 2 orkester,  fikk vi 2 offer fra menigheten i året.  En kreativ ledelse og en svært aktiv foreldregruppe har gjennom alle

    disse årene.  Av kreative ting som ble satt i gang kan nevnes er riving av hus (se bilde 6 i album 65-70), Kafé i Betel 17. mai med salg av lapskaus, loppemarked, julemesse i Betel.

    Alle disse utmerkede tiltak har gitt orkesteret en god og selvdreven økonomi.  Mang en time er langt ned av medlemmer, foreldre og andre brassvenner gjennom mange år.

    Vi retter en STOR TAKK til alle.

        Turer og større arrangement har det vært mange av i orkesterets historie.  Den aller første turen gikk allerede i 1962 til Sunndalsøra.  senere kan nevnes de mange turene til

    Søndagsskoleorkesteret til Kristiansund, Hamar, Mosjøen, Røros og mange andre steder.  Av større turer som har satt seg fast hos de som fikk gleden av å være med må nevnes

    Finland i 1975.  En opplevelse av de sjeldne og vil nok aldri bli glemt.  Tyskland i 1983 hvor Polen  var det egentlige ønske men ikke lot seg gjennomføre grunnet visumplikten,

    ble en kjempetur.  Jubileumsturen til Sveits og Liechtenstein i 1988 og ikke å  forglemme Garmisch Partenkirchen i Tyskland i påsken 1998.  En tur vi skal gjenta i pinsen 2010. 

    I tillegg til disse turene har vi vært på turer stort sett hvert år og da til andre byer og steder i Norge og midt Sverige.  Lofoten har også vært på turprogrammet.  Flere medlemmer

    i orkesteret deltok i flere år på de årlig Nordiske Brass Treff i pinsbevegelsen og likeledes på treff og seminarer på nasjonalt nivå blant de Norske Pinsevennene.  Vi sto selv som

    arrangør av dette i 1981.  I egen regi ble det holdt, ofte ved oppstart høst og nyttår, øvelsesweekend da på Nylænne og senere i Klæbu.  Mange gode og spesielle minner knytter

    seg fra disse helgene.  Orkesteret har deltatt på radiomøter og TV møte fra Betel Trondheim.

        De siste årene har det sving mye for Betel Brass.  Rundt tusenårskifte var orkesteret i ferd å måtte legges ned da oppslutningen ble heller laber.  "Men det går jo ikke an! 

    Vi kan ikke legge ned betel Brass."  Hva gjør man så?  Jo drar lenger opp i Prinsens gt. og spør Frelsesarmeen, trenger dere hjelp?   Vi er fra Betel Brass og vil ikke slutte med

    brassmusikk.  Jostein Rinbø, Trond Wikstrøm, Svein Amund Halvorsen og Kjell-Ole Sæther var de som i hovedsak ikke ville gi opp. OG TAKK FOR DET.  Vi fikk være med og flere

    av oss kom med etter hvert, Torstein Bratgjerd, Kristin Sæther, Brita Halvorsen, Ole Tamlag er medlemmer som i denne perioden har vært med i FA sitt hornorkester.  Vi retter en

    STOR TAKK til Frelsesarmeens Hornorkester i Trondheim som tok i mot oss, satte pris på oss,  sa ved alle spilleoppdrag og konserter at de hadde med en gruppe fra Betel Brass.

    De er en direkte årsak til at Betel Brass i dag er et brassband med full besetning på over 20 medlemmer.  Mange av oss hadde vært med i mange år, Trond Wikstrøm siden 1969,

    Torstein Bratgjerd siden 1965 og Kjell-Ole Sæther siden 1963,  og vi  var alle med i denne gruppen som holdt liv i orkesteret.  Vi er svært takknemmelige til dem og de andre i denne

    gruppen gjennom disse årene for at Betel Brass er i full blomst.  Da 50 års jubileet nærmet seg så vi at her kunne det være muligheter og det ble helklaff.  Vi fikk gjennomført et meget

    vellykket  jubileum og vi drog i gang et jubileumsorkester for å kunne spille under jubileet.  Dette har medført at Betel Brass i dag teller 23 medlemmer.  De siste øvelsene har det

    nesten kommet et nytt medlem på hver øvelse.  Vi øver annenhver mandag og ser frem økende oppdragsmengde, både i menigheten og ute hos andre.  I pinsen 2010, var orkesteret

    på en særdeles vellykket tur til Bayern i Tyskland.  Denne er omtalt på eget sted på hjemmesiden med masse bilder fra turen.  Flere "gamle" medlemmer som bor andre steder i landet

    var med på turen.

                                   Vi er glade og stolte over at Betel Brass i dag er i full gang.  Betel Trondheim trenger er orkester og vi er med og krydrer et ellers magert

                                       musikkliv.  Responsen vi har fått fra menighetens ledelse og medlemmer har gledet oss og gitt oss ny inspirasjon til å stå på videre.

                                                                                                                           BETEL BRASS skal bestå.

 

                  UNIFORMEN TIL                 BETEL SØNDAGSKOLES HORNORKESTER