Bilder fra perioden 1980 - 1990                                                                                    TILBAKE

      Klikk på bildet og du får opp et stort eksemplar.  Klikker du på det kommer du tilbake til denne siden.

      OBS!! Der det er oppført navn på personen(e) er det det "opprinnelige" navnet som er oppført.

      Fra tur til Mosjøen 1982 

1          

    Fra tur til Hamburg og Husum i påsken 1983

2     

3   

    Fra 25 års jubileet i 1983

4               

    I påsken 1988 var orkesteret på tur til Sveits og Liechtenstein

5             

6             TILBAKE