Bilder fra perioden 1970 - 1980                                                                                                             TILBAKE

      Klikk på bildet og du får opp et stort eksemplar.  Klikker du på det kommer du tilbake til denne siden.

      OBS!! DER DET ER OPPFØRT NAVN PÅ PERSONEN(E) ER DET "OPPRINNELIGE" NAVNET OPPFØRT.

1           

                          TILBAKE