Bilder fra årene 1965 - 1970.  Dette er den første perioden i Betels Søndagskoles Hornorkesters historie.  TILBAKE

      Klikk på bildet og du får opp et stort eksemplar.  Klikker du på det kommer du tilbake til denne siden.

        OBS!! Der det er oppført navn på personer er det det "opprinnelige" navnet som er oppført.

1           

2